Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland 0486 - 745004 b.dlouw@optimusonderwijs.nl
ONZE VISIE


Kindcentrum Zeeland:
 
-sluit niemand buiten.
-gaat uit van de uniciteit van de mens.
-gaat uit  van drie psychologische basisbehoeften van de mens: relatie, autonomie en competentie.
-zorgt ervoor dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die zich bewust zijn van hun sociale omgeving en daar op zorgvuldige wijze mee leren omgaan.
-biedt een uitdagende, ontspannende en veilige omgeving.
-biedt kinderen, ondersteunend personeel en leerkrachten de mogelijkheid hun talenten en competenties zo optimaal mogelijk in te zetten.


Het kindcentrum, dat zijn wij!
 

Verbondenheid en zorg om elkaar en onze omgeving zien we terug in en buiten ons gebouw.
 
Door onze competente, betrokken en open houding gunnen we ieder zijn unieke plek in het geheel, wat zich vertaalt in groei en ontwikkeling naar eigen behoeften en tempo.
 
Vertrouwen in eigen kunnen, samenwerken en verantwoordelijkheid geven en durven te nemen, zorgen ervoor dat het kindcentrum een plek is waar niemand buitengesloten wordt.